Lõputöö toimetamine – milleks seda vaja on?

Lõputöö toimetamine vääristab su tööd, annab keelelise korrektsuse ning ladusa stiili. Usalda see töö asjatundjale, nii säästad aega ja hoiad närve.

Lõputöö kirjutamine on mahukas töö, mille tegemisega paljud ajahätta satuvad. Eriti just töö lõppfaasis võid end kergesti leida olukorrast, kus töö lõplikuks viimistlemiseks jääb mõni päev puudu.

Täht-tähelt väga korralikku üle lugemist ja vigade parandamist vajab kindlasti iga lõputöö. Ei ole vahet, kas sa teed seda ise või kasutad kogenud toimetaja abi. Oluline on vaid, et kaitsmiskomisjoni ette jõuaks keeleliselt korrektne ja stiililt ladus töö.

Kui sa ei tunne end töö toimetamisel kuigi kindlalt ning tead juba ette, et tekstide loomises sa väga tugev pole, siis on hea küsida nõu asjatundjalt. Lõputöö keeletoimetamise käigus loeb toimetaja sinu töö hoolikalt läbi, parandab selles leiduvad grammatika- ja sõnastusvead. Samuti ühtlustab toimetaja töö stiili.

Toimetaja:

  • vaatab, kas kirjavahemärgid (tühikud, komad, punktid, mõttekriipsud, koolonid jne) on õige koha peal ning teeb vajadusel sellekohase korrektuuri;
  • jälgib, kas töö on üldiselt arusaadav ja loetav, kas ta vastab teadusteksti stiilile ja kas lõigud on omavahel loogilises järjekorras. Vajadusel muudab lausestust nii, et töö oleks ladusamalt loetav;
  • seab tõlgitud tekstid vastavaks eesti keele reeglitele;
  • vähendab vajadusel sõnakordusi ja kantseliiti;
  • jälgib, kas viited on esitatud korrektselt;
  • parandab grammatikavead.

Milline lõputöö on valmis toimetamiseks?

Arvesta, et lõputöö toimetamine ja keelekorrektuur on sinu töö valmimisel kõige viimane etapp. Enne seda peavad olema tehtud kõik sisulised muudatused, sh töö vormistamine. Pärast töö toimetamist ei ole mõistlik hakata töösse enam midagi lisama, vähemaks võtma või ümber tõstma, sest see võib muuta eelneva toimetamistöö mõttetuks.

Kui sa oled oma töös kasutanud tõlkematerjale, siis palun aja läbi ilma Google Translate`iga või vähemalt suhtu automaattõlgi pakutusse ettevaatlikult. Google`i tõlgitud tekstid on iga toimetaja õudusunenägu ning nendest ei saa üldjuhul asja, kuna tekib „tõlkes kaduma läinud“ efekt.

Kindlasti ei maksa segi ajada töö looja ja toimetaja rolli! Nimelt pole toimetaja võlur, kes kokkukuhjatud segasevõitu materjalist imelise lõputöö välja võlub! Töö autor oled sina ise ja sinu töö saab olla täpselt nii tugev, nagu sa selle ise oled loonud. Toimetaja ei tegele töö valmiskirjutamisega, vaid aitab omalt poolt kaasa, et töö oleks keeleliselt selge ja vigadeta.

Toimetaja vajab töö tegemiseks aega. Sellepärast on mõistlik broneerida toimetamisaeg varakult. Viimasel hetkel teenust soovides võib juhtuda, et toimetajal ei ole parasjagu teiste käsilolevate tööde tõttu võimalust kohe sinu tööga tegeleda.

Kõige olulisem küsimus – mis see maksab?

Toimetamise hinda arvutan standardlehekülje alusel (1800 tähemärki ilma tühikuteta ühel A4  leheküljel). Hind sõltub teksti keerukusest. Täpse hinnapakkumise saamiseks esita osa toimetamist vajavast tekstist. Toimetatud töö väljastan pärast arve tasumist.

Toimetamise tellimiseks saada kiri aadressile kristina@kirjutamine.ee või helista 5188860.

 

Foto: Pixabay